වැසිකිළි පද්ධති සෑදීම

January 11, 2020
මිට මාස කිහිපයකට පෙරාතුව අප විසින් පිරිකර පුජාවන් සිදුකරන ලද වතුමුල්ල, උඩුගම්පොල, ශ්‍රී සුගතශාසනාධාර විහාරයේ වැඩවසන ස්වාමින් වහන්සේලා...

සෙත් මැදුර

November 15, 2019
“සෙත් මැදුර” යනු බුද්ධි හීනතා සහිතව උපන්, අඩු ආදායම් සහිත පවුල්වල ගැහැණු ළමුන්ට තමන්ගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ වැඩකටයුතු ස්වාධීනව කර ගැනීමටත්, කිය...

සුනේත්‍රා ආරාම ධර්ම ශාලාව

October 11, 2019
තෙරුවන් සරණයි. මොරිස්වත්ත සුනේත්‍රා ආරාමයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරමින් පවතින ධර්ම ශාලාවේ වැඩ කටයුතු නිම කිරිම සඳහා පින්වත් ඔබ සැමගේ දායකත්...

නිස්සරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය

January 02, 2019
පින්වත් කල්‍යාන මිතුරනි, මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ දහ නවවන කුටියෙහි වහල පිළිසකර කිරිම සදහා දායකවීමේ අවස්ථාවක් අ...

Monks Hostel

October 17, 2018
Construction of dwelling places for monks and offering it to the Sangha; Renovation of temple buildings, building of Pagodas, build ...

Cancer Care Welfare Foundation

October 15, 2018
මහරගම පිළිකා රෝහල් විහාරස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නෙ මහරගම පිළිකා රෝහල් පරිශ්‍රය ආසන්නයේය. මෙම විහාරස්ථානය තුළින්, දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට ...

Sisu Saviya

June 24, 2018
Boralesgamuwa Raththanapitiya Paramadharmawardhanaramaya Temple centered "Paramadhamma Foundation" carries out many soc...

Sponsorship for Liquids

March 04, 2018
We would appreciate your sponsorship for the offerings of liquids and the sound offering "Poojaa" in the morning and evenin...

Kelaniya Temple Pilgrimage

February 01, 2018
සෑම පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකම NA - 8808 අංකය දරණ බස් රථයෙන්, මත්තේගොඩ සිට කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයට නොමිළයේ ප්‍රවාහන සේවා සැප...

මහා පිරිකර පූජාව (SOLVED)

January 09, 2018
පින්වත් කල්‍යාන මිතුරනි, වතුමුල්ල, උඩුගම්පොල, ශ්‍රී සුගතශාසනාධාර විහාරයේ වැඩ වාසය කරන්නාවූ ස්වාමින් වහන්සේලා 50 නමකට අධික පිර...

Book Donation Event (SOLVED)

January 08, 2018
It's been 5 years since our ever beloved teacher, Mr.Sunil De Alwis (Former teacher of Ananda College, Colombo 10) passed away. A...

ගුණ සමරු පිංකම 2019 (SOLVED)

January 08, 2018
බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ආදී කතෘ වහන්සේලා ගුණානුස්මරණය කර වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන පිංකම් මාලාව, වත්මන් ...

Dictionary Donation (SOLVED)

January 06, 2018
We are planning to provide Malalasekara Sinhala - English dictionary for 15+ rural students in Kurunagala, Narammala area. We c...

Seeking a Home (SOLVED)

January 04, 2018
These 2 female puppies were dumped by the roadside in Boralesgamuwa. Can anyone foster or provide a home for these little ones as th...

AB- Blood Requirement (SOLVED)

January 03, 2018
Urgent Requirement for AB- Blood. Anyone who is of the AB- Blood Group and is willing to donate blood, Please contact : 071 4 400 471...

ගුණ සමරු පිංකම 2018 (SOLVED)

January 02, 2018
බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ආදී කතෘ වහන්සේලා ගුණානුස්මරණය කර වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන පිංකම් මාලාව, වත්මන් විහාර...

Gurukula Arunalu (PAUSED)

January 01, 2018
People sometimes can do more than gods and goddesses do, we can see and feel more than they do, im sure everyone of you have felt sad...
Powered by Blogger.