නිස්සරණ ආරණ්‍ය සේනාසනය

January 02, 2019
පින්වත් කල්‍යාන මිතුරනි, මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ දහ නවවන කුටියෙහි වහල පිළිසකර කිරිම සදහා දායකවීමේ අවස්ථාවක් අ...

Kelaniya Temple Pilgrimage

November 02, 2018
සෑම පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකම NA - 8808 අංකය දරණ බස් රථයෙන්, මත්තේගොඩ සිට කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයට නොමිළයේ ප්‍රවාහන සේවා සැප...

Monks Hostel

October 17, 2018
Construction of dwelling places for monks and offering it to the Sangha; Renovation of temple buildings, building of Pagodas, build ...

Cancer Care Welfare Foundation

October 15, 2018
මහරගම පිළිකා රෝහල් විහාරස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නෙ මහරගම පිළිකා රෝහල් පරිශ්‍රය ආසන්නයේය. මෙම විහාරස්ථානය තුළින්, දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට ...

ගුණ සමරු පිංකම 2018 (SOLVED)

January 27, 2018
බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ආදී කතෘ වහන්සේලා ගුණානුස්මරණය කර වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන පිංකම් මාලාව, වත්මන් විහාර...
Powered by Blogger.